http://northcompassrealty.com/homes-for-sale-details/700-FRONT-STREET-2705-SAN-DIEGO-DOWNTOWN-CA-92101/190033347/5/ Płyty Stop Fire – płyty Stop Fire produkowane w SWISS KRONO to płyty wiórowe laminowane o właściwościach niezapalnych posiadające klasę cytotec no prescription overnight delivery B-s2, d0

additional resources B – Niezapalne. Bardzo ograniczony udział w pożarze , wyroby nie powodują rozgorzenia ognia

viagra cheap price iframe s2 – Średnia ilość i gęstość dymu

d0 – brak płonących kropli

Miejscami koniecznego zastosowania płyt Stop Fire (zgodnie z przepisami Prawa budowlanego – Dział 6, Rozdział 5, &258 i &260) są:

  • wszystkie drogi ewakuacyjne w budynkach użyteczności publicznej,
  • pomieszczenia w budynkach użyteczności publicznej przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób.

Aby ocenić prawdopodobne zachowanie wyrobu w zetknięciu z ogniem, czyli jego potencjalną palność, należy sprawdzić jego Euroklasę, czyli klasyfikację ogniową w zakresie reakcji na ogień.

O szczegóły zakupu płyt Stop Fire prosimy pytać sprzedawców.